דו"ח מת"ת

הוראת מיומנות הכתיבה וההקלדה בבתי ספר יסודיים

דוח מתת

לשכת המדען הראשי במשרד החינוך ואגף א’ לחינוך יסודי במינהל הפדגוגי פנו ליוזמה – מרכז לידע ולמחקר בחינוך בבקשה לבחון את הידע המחקרי העוסק בהקניית מיומנות הכתיבה בכתב יד לצד הקניית מיומנות ההקלדה בבית הספר היסודי. זאת כדי לסייע בהתוויית מדיניות פדגוגית בנושא.

דוח מת”ת (מידע תומך תכנון) נועד להשיב על שאלות ממוקדות בסוגיות אקטואליות של צוותים להתוויית מדיניות. התוצר הוא מסמך ממוקד, בהיר ומותאם אישית לצורכי הגוף המזמין. דוח מת”ת סוקר ספרות מחקר עדכנית וכן מדיניות חינוך. הסקירה נעשית בהתאם לנושא הנדון והיא מפנה את הקוראים והקוראות להרחבות.

הדו”ח המלא