גני ילדים

גן ילדים

כיצד הופכים בקלות ציור חוייתי למשפט

ילדי הגן נמצאים בראשית התפתחות הכתיבה, גיל המהווה את הבסיס והראשית להתפחות, למידה והתוויה של כתיבה נכונה, מסודרת ומדויקת, ואשר יהווה בסיס לכל שנות הלמודים בעתיד. גיל זה הינו בנוסף הגיל בו נעשית הכנה ראשונית לכתב א’, בו גם לומדים לעצב אותיות, מילים ומספרים.

מחקר שבוצע בשנת 2012 בארה”ב נוהל על ידי קרין ג’יימס, פסיכולוגית מאוניברסיטת אינדיאנה, בו החוקרים הציגו בפני ילדים שטרם למדו קרוא וכתוב צורה כלשהי וביקשו מהם לשחזר אותה באחת משלוש דרכים:

1.לשחזר את הצורה על גבי נייר ובו קווי מתאר מקווקווים.
2. לצייר אותה על נייר לבן ריק.
3. להקליד אותה במחשב.

לאחר מכן החוקרים סרקו את מוחם והראו להם שוב את האות או הצורה. החוקרים מצאו שבקרב הילדים שציירו את האות בקו חופשי, ניכרה עלייה בפעילות בשלושה אזורים במוחם, אשר בדרך כלל פעילים אצל מבוגרים בזמן שהם קוראים וכותבים. מנגד, אצל ילדים שהקלידו את האות או העתיקו אותה, לא נמצאה השפעה דומה, כלל.

הסדרה הגאונית - דגם ראשית כתיבה

דגם זה פותח במיוחד ובסיוע רב מאד של מפקחות על הגנים והחטיבה הצעירה במשרד החינוך, לילדי טרום חובה וגן חובה. דגם ראשית מביא עמו שלל יתרונות המותאמות לילדי הגן, המסייע ומפעיל בקלות את הדמיון, החשיבה היצירתית, והכתיבה המוטורית:

ילדה בגן

1. המחברת מאפשרת לילדנו להביע את עצמם הן ע”י ציור והן ע”י כתיבה חופשית יוצרת.
2. דף מחברת בנוי בצורה שחציו חלק וחציו שורות כתיבה בהירות גבוהות מוגדרות וברורות, עם ריווח תכלת מרגיע
3. בכל דף מצורף סרגל אותיות ומספרים המדריכים בקלות רבה את ילדינו הצעירים כיצד לכתוב נכון.
4. מחברות נוספות גובה שורותיהן תואם את מחברת התלמיד לכתה א’, ובכל עמוד במחברת קיים סרגל אותיות מרובעות ומספרים עם חיצי הנחיית כתיבה המסייעים בקלות לתלמיד המתחיל.


דגם ראשית כתיבה מיועד לשני השלבים בגיל הרך המהווים סדרה ייחודית לילדים הנמצאים טרום עלייתם לבית הספר. דגם ראשית מעניק להם רבות בפיתוח עולם היכולות של הילד, ומהווה  כלי דידקטי חינוכי, חוויתי, לימודי מותאם, אשר ילווה אותם לכל אורך חייהם בהרחבת הרגלים נרכשים.

לדוברי עברית
לדוברי אנגלית
לדוברי ערבית

מידע לגבי מארזים בערבית ניתן להשיג בטלפונים: מרכז עדנה 04-9565108
גונבלאט עבד 052-8770836